martes, 10 de diciembre de 2019

Nadal na Aula da natureza do río Miño

VACACIÓNS DE NADAL
Descrición
Actividade na que se pretende reutilizar todo tipo de materiais para facer xoguetes. Reciclaranse e faranse xoguetes con cousas para tirar.

Obxectivos
Coñecer as tres R: Reciclar, Reutilizar e Reducir.
Insistir sobre a importancia da redución de residuos (envases), Reutilización e Reciclaxe cando sexa posible dos residuos e tamén coñecer as fases da reciclaxe resaltando a importancia da separación en orixe.
Concienciar aos nenos e a os pais das vantaxes que ten a reciclaxe no medio ambiente.
Buscar outro uso para as cousas que non utilizamos.
Estimular os rapaces para que desenvolvan a súa imaxinación artistica

Dirixido: Alumnado de EP
Grupos: Máximo 20 persoas
Periodización:   26, 27 e 30 de decembro do 2019 e 2, 3 e 7 de xaneiro do 2020
Horario: de 10:00h a 13:00h ou de 16:15h a 19:00h
Lugar de realización: Aula da Natureza do río Miño
Coordinador: Luis Herminio Amigo Estrada
Telefono: 988510781
Correo electrónco: aulanatureza@ourense.es
Inscrición: do 1 ao 26 de decembro Tasa 10 euros