miércoles, 27 de octubre de 2010

PASEOS DE OUTONO

PASEOS DE OUTONO / Fin de semana

Data inicio: 07/11/2010 Data fin: 21/11/2010


A finalidade da actividade é educativo-cultural. Constará na realizacíon a pé de tres rutas previamante seleccionadas. Na elección teranse en conta factores ambientales, paixasísticos e culturais. Tamén se terá en conta que o percorrido das rutas sexa o máis asequble posible para os participantes. Os paseos serán realizadas de xeito tranquilo e rel...axado procurando que os participantes disfruten do entorno e se identifiquen con el

Obxetivos:

Achegar as persoas participantes aso coñecemento e disfute do entorno natural, paisaxístico e cultural de distintos lugares da provincia
Fomentar hábitos e comportamientos respetuoso co entorno
Favorecer relacións de amizade e camaradería entre os participantes.

Distinatarios: Preferentemente persoas maiores de idade, amantes da natureza, arte, cultura e aficionados a fotografia(maximo 15 persoas)

Temporalización:
As saídas e chegadas desde o Parque de S. Lazaro e Aula da Natureza do río Miño.

Horarios aprox. :
Saída: 10,00h.
Regreso: 17,30h.

Datas Outono: 07, 14 e 21 de novembro de 2010.

1.- Ruta a Prada (Macizo Central. Ourense)
2.- Fraga San Xoán do Río (Ourense)
3.- Regadas- Ridimoas- Muiños de Carballeda de Avia (Ourense)

As rutas realizaranse de xeito tranquilo e relaxado favorecendo o disfrute da paisaxe e o contacto coa natureza.