miércoles, 25 de junio de 2014

ADEGA Charcas con Vida

A iniciativa de ADEGA Charcas con Vida convoca unha nova xornada de voluntariado ambiental que se celebrará o sábado 5 de xullo. O lugar escollido para esta nova actuación será o pequeno pobo da Regada (Lobios) ao pé do Parque Natural do Xurés.

Desta volta ADEGA colabora coa Asociación Arnau, que ten o seu ámbito de actuación na zona de influencia do Parque Natural do Xurés. A actividade programada céntrase na recuperación mediante labores de limpeza e retirada de sedimento dunha antiga poza de rega no pobo da Regada.

As pozas de rega foron antigamente moi abundantes en toda Galiza, e moitas delas ficaron abandonadas polo despoboamento rural. Empregadas polos habitantes das aldeas galegas tamén eran un punto indispensable para a vida acuática. Anfibios, aves, invertebrados … e tamén certos tipos de plantas ou algas son algún exemplos dos seres que se ven favorecidos ao recuperar as pozas de rega. Do mesmo xeito a recuperación axuda a conservar e poñer en valor o patrimonio etnográfico. Charcas con Vida amosa que moitas veces a recuperación do patrimonio natural e do cultural están intimamente ligadas.

A Asociación Arnau e ADEGA están a desenvolver actuacións de custodia do territorio, xa que grazas á vontade e esforzo da propia cidadanía e de entidades locais desenvólvense proxectos que axudan a conservar e poñer en valor o patrimonio.

Charcas con vida é unha iniciativa que conta co apoio da Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas da Xunta de Galicia.

A actividade é gratuíta. O voluntariado contará con seguro de accidentes e a comida durante a xornada que durará todo o día. Ademais ofrécese a posibilidade de pasar a noite do sábado no pobo da Regada de balde, e realizar o domingo algúns dos interesantes roteiros do Parque Natural do Xurés

Para participar é preciso inscribirse nos tlfs: 981 57 00 99 ou no 669 80 69 08; tamén por correo electrónico: lucia@adega.info

VOLUNTARIADO AMBIENTAL PARA A PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA OS INCENDIOS FORESTAIS 2014


Un ano máis a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado colabora coa Secretaría Xeral de Medio Rural e de Montes para poñer en marcha este verán un programa de voluntariado ambiental de prevención e defensa contra os incendios forestais.
O programa nace co obxectivo principal de sensibilizar e infundir nos participantes, criterios e coñecementos básicos sobre a prevención, información e vixilancia contra os incendios forestais, que os motiven e capaciten para valorar e conservar a nosa masa foresta.

Os obxectivos do programa son:

-Promover unha campaña de sensibilización e información no coidado dos nosos montes.
-Colaborar na vixilancia dos montes de Galicia.
-Reforzar a idea da necesidade de conservar os nosos recursos forestais.
-Fomentar unha actitude de prevención de riscos nos nosos montes.
-Promover mecanismos que incidan en actitudes de persuasión fronte ao descoido ou a irresponsabilidade no monte.

As actividades a realizar polos participantes no programa foron establecidas pola Secretaría Xeral de Medio Rural e de Montes, cuxos técnicos intervirán ademais cunha charla de FORMACIÓN aos voluntarios. Unha vez realizada a formación as persoas voluntarias comezarán a súa labor, que inclúe a realización das seguintes ACTIVIDADES:

- Vixilancia ambiental.
- Control de especies invasoras. Localización e marcaxe de parcelas de traballo, identificación de invasoras sobre as que actuar e eliminación destas.
- Restauración das áreas incendiadas. Contención de terreos, sementeira de herbáceas en montes de pendente con incendios recentes, repoboación...
- Localización e control de vertedoiros incontrolados.
- Limpeza de ríos
- Caracterización dun tramo de río: Inventario de flora, fauna, control da calidade das augas...
- Limpeza e roza de devasas

O programa desenvolverase en quendas de 5 días e está concibido como un campo de traballo, no que grupos de 6 persoas voluntarias xunto cun monitor realizarán diferentes actividades de sensibilización e información sobre a necesidade de coidado e preservación da masa forestal.

O PROGRAMA INCLÚE:
1. Aloxamento e pensión completa nun albergue.
2. Programa de actividades e monitores.
3. Seguro de accidentes e de responsabilidade civil.

O desprazamento ata o punto de queda será por conta dos participantes.

CONDICIÓNS XERAIS
Poderán participar no programa voluntarios e voluntarias maiores de idade ou ter cumpridos os 16 anos con autorización paterna, materna ou do titor . As persoas voluntarias que desexen participar, deberán ter en conta:

-A indumentaria que leven ten que ser axeitada ás actividades a realizar, e han de levar a súa propia roupa de cama (saco/sabas) e os seus utensilios persoais de aseo.

-Sería conveniente que os participantes levasen así mesmo un par de prismáticos.

Ao finalizar a súa participación neste programa de voluntariado ambiental, as persoas voluntarias obterán da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado un certificado de acreditativo da acción voluntaria desenvolvida, que será inscrito como experiencia voluntaria no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia.

PARTICIPANTES E INSCRICIÓNS
Todos os voluntarios e voluntarias que estean dispostos a colaborar neste proxecto poden inscribirse cubrindo o formulario de participación.

LUGARES E DATAS:
Santiago norte: do 11 ao 14 de agosto, do 18 ao 22 de agosto, do 25 ao 29 de agosto, do 1 ao 5 de setembro

Santiago sur: do 7 ao 11 de xullo, do 14 ao 18 de xullo, do 28 de xullo ao 1 de agosto, do 4 ao 8 de agosto.

Lalín: do 30 de xuño ao 4 de xullo, do 7 ao 11 de xullo, do 25 ao 29 de agosto, do 1 ao 5 de setembro.

Curtis: do 30 de xuño ao 4 de xullo, do 7 ao 11 de xullo, do 14 ao 18 de xullo, do 28 de xullo ao 1 de agosto.

Ribeira: do 30 de xuño ao 4 de xullo, do 7 ao 11 de xullo, do 14 ao 18 de xullo, do 25 ao 29 de agosto.

As Corcerizas: do 30 de xuño ao 4 de xullo, do 7 ao 11 de xullo, do 14 ao 18 de xullo, do 18 ao 22 de agosto.

Bóveda: do 4 ao 8 de agosto, do 11 ao 14 de agosto, do 18 ao 22 de agosto, do 25 ao 29 de agosto, do 1 ao 5 de setembro.

http://www.voluntariadogalego.org/web/modulo.php?mod=ppr&idc=136

ASOCIACIÓN CASTAÑO Y NOGAL

ASOCIACIÓN CASTAÑO Y NOGAL - Campo de Trabajo 2014
PROYECTOS INTERNACIONALES DE VOLUNTARIOS
Fecha: Del 16/08/2014 al 31/08/2014
Número de voluntarios: hasta 10.
Edad de los internacionales: 23 - 35
Edad de los nacionales: 23 - 35
Coste: 90 €. Además, se requerirá que la tarjeta europea de seguro o un seguro médico
personal

Descripción:
La Asociación Castaño y Nogal tiene por objeto promover el
desarrollo rural sostenible, conservar y proteger el patrimonio
natural, así como la dinamización rural cultural de la región de
Becerreá (Galicia, noroeste de España), a través de la recuperación
y preservación de caminos histórico y antiguos senderos para
caminar y la arquitectura rural que han sido descuidados durante
muchos años.
Tipo de trabajo:
Obras de conservación y limpieza del sendero tradicional a lo
largo de las orillas del río Donsal, trabajando alrededor de 5 horas al
día, durante 5 días a la semana. La tarea incluye la reconstrucción
de los antiguos elementos arquitectónicos existentes a lo largo del
sendero, cortar maleza, reparar pequeños puentes de madera,
recoger la basura, ayudar a señalizar el sendero de acuerdo a la
normativa internacional (por ej. Utilizando pintura), retirada de
hierba, la limpieza el sendero, moviendo piedras, cortando madera.
El trabajo es de intensidad media. La ropa de trabajo y de protección
les será proporcionada a la llegada.
Objetivos:
1. Obras de conservación y limpieza de la ruta de senderismo
Quinta-Río Donsal.
2. Conocer el estilo de vida y la cultura tradicional de la zona. Para
esto se han programado:
 Encuentros con familias locales y visitas a casas respectivas
que explican la forma de vida en el interior de la provincia de
Lugo, con montañas medias.
 Participar en talleres de elaboración artesana de alimentos
rurales de la zona de Cancelada.

el aula da natureza do rio Miño visita las Ons