jueves, 26 de mayo de 2011

TODOS SOMOS AUGA. AULA VERDE . ONDA CERO OURENSE

TODOS SOMOS AUGA. AULA VERDE . ONDA CERO OURENSE


Data inicio: 26/05/2011 Data fin: 26/05/2011
Titulo. Todos somos auga. Aula verde. Onda Cero Ourense.


ENTREVISTA: PTE.CONFEDERACIÓN FRANCISCO FERNÁNDEZ LIÑARES

-Tarxeta de presentación social: CH MIÑO SIL

-Por qué este ano o dia mundial da auga se celebra baixo o lema “auga para as cidades: respondendo ao desafio urbán”

-A cidade de Ourense verá mellorada no futuro a súa auga (punto de partida e actuacións en marcha)

-¿Cómo pode implicarse a cidadanía no uso responsable da auga?

A VIDA ACÚATICA NOS NOSOS RÍOS: COMISARIO DE AUGA CONFEDERACION MIÑO SIL XOAN NÓVOA

-Estado de conservación dos principais rios do ámbito da confederación Miño Sil

-Qué mecanismos existen para facer un seguemento da calidade e cantidade das augas

-Especies piscicolas autóctonas e invasoras dos nosos rios

AS AVES NO ENTORNO DO MIÑO: ALBERTO RIVERO SAETA

-Itinerarios de observación das aves do Río Miño

-Especies máis comúns e hábitats


A IMPORTANCIA DA EDUCACIÓN MEDIAMBIENTAL NA ESCOLA. (CONCELLEIRA DE EDUCACIÓN ANA GARRIDO E PROFESOR CARLOS CERVIÑO DE CARBALLEDA DE AVIA)

-Experiencias educativas na Aula de Natureza do Rio Miño. Breve memoria.

-A transversalidade de contidos na escola

-Factores que inflúen na concienciación medioambiental
EXPERIENCIAS ESCOLARES DOS NENOS DE PADRE FEIXO NA AULA DA NATUREZA-ÁRBORES E AUGA (ESTELA ESTRADA E LUIS AMIGO TECNICOS DO CONCELLO)-RELATARÁN A SUA VISITA Á DEPURADORA DE AUGAS
-FALARÁN DA ACTIVIDADE REALIZADA EN COLABORACION CA AULA DA NATUREZA
-LERÁN VARIOS POEMAS SOBRE AS ÁRBORES

Lugar: Aula da Natureza do río Miño. Paseo fluvial de Oira s/n

Dirixido: A persoas de todas as idades

Periodización: 26 de MAIO do 2011

Horario: de 13:00 a 14:00

Duración: 60 min

Achegas da Concellería de Educación: ESTA ACTIVIDADA ESTA REALIZADA EN CONXUNTO CON ONDA CERO E A CONFERACION MIÑO SIL

Contacto: Luis Herminio Amigo Estrada, Coordinador da Aula da Natureza do río Miño

Teléfono: 988510781 / 988388136

Correo electrónico: aulanatureza@ourense.es

miércoles, 25 de mayo de 2011

DIA DO MEDIO AMBIENTE

DIA DO MEDIO AMBIENTE

Data inicio: 04/06/2011 Data fin: 04/06/2011


A Asemblea Xeral das Nacións Unidas aprobou en 2006 a resolución pola que se declaraba 2011 Ano Internacional dos Bosques, co obxectivo de concienciar á opinión pública de que os bosques son esenciais para a sustentabilidade do planeta debido aos beneficios económicos, socioculturais e ambientais que proporcionan.

Estas xornadas céntranse no campo da denuncia ambiental, dando a coñecer ao educador e educadora os mecanismos que teñen a súa disposición para facer fronte a unha agresión ambiental e contribuir deste xeito, á labor das administracións públicas, poñendo fin á problemática do descoñecemento das normas ambientais.

Esta xornada está dirixida a todos os educadores e educadoras que desexen adquirir ou ampliar os seus coñecementos sobre os instrumentos legais que existen na actualidade para a defensa do seu contorno.

Contido das Xornadas:
Nacemento do dereito ambiental. Lexislación.
Mecanismos de denuncia.
A denuncia ambiental: tramitación e órganos competentes, as Administracións públicas e a Administración de xustiza.
Obradoiro práctico de identificación de agresións ambientais. ECOVIXíA: Río Lonia.


DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE

A actividade proposta consiste nun itinerario guiado utilizando os camiños que percorren as marxes do río loña na cidade de Ourense. Ao longo do percorrido realizaranse varias paradas explicativas e interpretativas onde os participantes poderán utilizar prismáticos e telescopios que se proporcionarán para a observación da fauna, especialmente das aves.


O punto de partida da saída desde a Aula da Natureza ata Encoro de Castadón de pola marxe esquerda do río Loña.

Lugar: Aula da Natureza do río Miño. Paseo fluvial de Oira s/n

Dirixido: A persoas de todas as idades

Grupos: non superior a 35 persoas

Periodización: 4 de XUÑO do 2011

Horario: de 10:00 a 14:00

Duración: 240 min

Achegas da Concellería de Educación: ESTA ACTIVIDADA ESTA REALIZADA EN CONXUNTO COA CONCELLERIA DE MEDIOAMBIENTE E AMIGOS DA TERRA POLA CELEBRACION DO DIA DO MEDIO AMBIENTE

Contacto: Luis Herminio Amigo Estrada, Coordinador da Aula da Natureza do río Miño

Teléfono: 988510781 / 988388136

Correo electrónico: aulanatureza@ourense.es

Asociación Herpetolóxica Española/

A Asociación Herpetolóxica Española/ Fin de semana

Data inicio: 28/05/2011 Data fin: 28/05/2011


A Asociación Herpetolóxica Española foi fundada o 7 de xullo de 1984 no
Salón de Actos do Museo Nacional de Ciencias Naturais de Madrid. Segundo
os estatutos vixentes, aprobados en decembro de 1989, os obxectivos e fins
da A.H.E. son de carácter non lucrativo e perseguen favorecer unha
estreita colaboración entre os herpetólogos canalizada a través de
congresos, reunións, grupos de traballo e edición de publicacións. Promove
e coordina o estudo da Herpetofauna, tanto teórico como práctico, así como
a conservación dos anfibios e réptiles e do seu contorno. Asesora, dirixe
e realiza estudos relacionados coa herpetoloxía, tanto a nivel nacional
como internacional.

A Asociación Herpetolóxica Española edita periodicamente tres
publicacións: A Revista Española de Herpetología, O Boletín da Asociación
Herpetológica Española e as Monografías de Herpetología e os Cuadernos de
Divulgación Herpetológica, con periodicidade variable.

A primeira delas, de carácter anual, inclúe artigos científicos e
recensións bibliográficas en castelán ou inglés, que versen sobre calquera
aspecto do estudo dos anfibios e réptiles.
A segunda, de carácter semestral, constituíuse como o órgano de
comunicación de noticias, notas e peticións no campo da herpetoloxía.
Inclúe, entre outras, as seccións de conservación, terrariofilia, notas
de campo, información das vogarías da A.H.E., notas breves e anuncios.

As Monografías de Herpetoloxía constitúense como o órgano de difusión
daqueles traballos que pola súa extensión e interese particular no poidan
publicarse como un artigo científico na Revista Española de Herpetoloxía.
A Asociación Herpetolóxica Española publica ademais, con periodicidade
variable, libros e Cadernos de Divulgación Herpetolóxica relacionados co
campo temático da herpetoloxía.

Lugar: Aula da Natureza do río Miño. Paseo fluvial de Oira s/n

Dirixido: A todo tipo de persoas

Grupos: Non superior a 20 persoas

Temporalización: 28 e 29 de maio

Horario: de 10:00 a 17:00

Achegas da Concelleria de Educacion: coa colaboración da Asociación Herpetolóxica Española e da concelleria de Medio Ambiente

Mais información: http://webs.uvigo.es/oma/document/SareOuGal.pdf

Contacto: Luis Herminio Amigo Estrada, Coordinador da Aula da Natureza do río Miño

Telefono: 988510781 / 988388136

Correo electronico: aulanatureza@ourense.es

miércoles, 4 de mayo de 2011

TEÑO UNHA PREGUNTA PARA VOSTEDE‏

TEÑO UNHA PREGUNTA PARA VOSTEDE‏

A Coordinadora Galega de ONGDs organiza mañá xoves día 5 o acto "Teño unha pregunta para vostede" no que representantes dos partidos políticos que optan á alcaldía do Concello de Ourense respostarán cuestións relacionadascoa solidariedade, a cooperación ao desenvolvemento e medio ambiente queas persoas asistentes lles queiran formular. O acto celébrase simultáneamente en Ourense (ATENEO, ÁS 19'00), A Coruña,Pontevedra, Ferrol e Compostela. As persoas que respostarán ás preguntas que o público asistente queiraformular serán:

BNG: MARTA ARRIBAS GONZÁLEZ
PP: BELÉN IGLESIAS CORTÉS
PUM + J: RAFAEL FERNÁNDEZ ALONSO
PSG-PSOE: JOSE ÁNGEL VÁZQUEZ BARQUERO
EU: JON SÁEZ GARCÍA
Modera: JUDITH SING JACKSON (AMIGOS DA TERRA)