jueves, 30 de mayo de 2013

Pensa.Aliméntate.Aforra". Día del medio ambiente.

A Aula da natureza do rio Miño perteneciente a Concelleria de Educuación  do Concello de 
Ourense organiza unha serie de charlas, conferencias e obradoiros dirixidos a distintos 
grupos sociais da cidades, centros escolares e todalas persoas interesadas no tema polo dia 
do Medio Ambiente .

Este ano Día Mundial do Medio Ambiente ten como lema este ano Pensa. Aliméntate. Aforra, unha
campaña para de reducir os desechos e as pérdas de alimentos.

Según FAO, cada ano desperdicianse 1,3 billones de toneladas de comida. Esta cifra equivale 
á producción alimentaria de todo a África Subsahariana. Ao mesmo tempo, unha de cada sete 
personas do planeta vaise á cama famenta e máis de 20.000 nenos de menos de 5 anos moren de
fame cada día.

Tendo en conta este enorme desequilibrio e os efectos devastadores que esto ten para o medio ambente, o tema deste ano, Pensa. Aliméntate. Aforra, pretende dar a coñecer o impacto que 
ten a nosas decisións alimentarias e cómo tomarlas 100% informados.

Actualmente, o noso planeta trata de ofrecer os recursos necesarios para os seus 7 billóns dehabitantes (9 millóns en 2050), sen embargo, FAO estima que un tercio da producción  alimentaria perdese o é desechada. Este feito é  altamente perxudicial para as fontes 
naturais de recursos e xenera consecuencias negativas no medio que nos rodea.

A campaña Pensa. Aliméntate. Aforra quere animarte a actuar. Quere que seas testemuña de cómocertas decisións reducen o volumen de desfeitos, aforran cartos e disminuien o impacto medio ambiental da produción de alimentos.

Se desperdiciamos comida, significa que todolos recursos empleados para producirla tamén o 
son. Así por exemplo, producir un litro da leite supón gastar 1.000 litros da auga o producirunha hamburguesa 16.000 litros... Todas esas emisiones de gas durante o proceso forón en 
balde si desechamos alimentos.

De feito, a producción global de alimentos ocupa un 25% da superficie habitable, un 70% de 
consumo de auga, un 80% de deforestación e un 30% de gases .É, por tanto, uno das actividadesque máis afectan á pérdida de biodiversidade e aos cambios no uso do chan.

En definitiva, tratase de que penses antes de alimentarte e así aforres para protexer o medioambente.

- See more at: http://www.unep.org/spanish/wed/theme/#sthash.F3Pzgajk.dpuf

PROGRAMA DAS CONFERENCIAS.A campaña Pensa.Aliméntate.Aforra

LUNS 3 DE XUÑO Centros Escolares

10.10 Charla "NUTRICION EN RAPACES E CONSERVACIÓN DOS ALIMENTOS". Milfhor. Luz Conde. Biologa
11:00 Charla "AGRICULTURA ECOLOXICA" Bilurico. Raul Fdez Gonzalez. Licenciado en Ciencias 
Ambientales.
11:30 Obradoiro AGRICULTURA ECOLOXICA

MARTES 4 DE XUÑO Centros Escolares

10.10 Charla "NUTRICIÓN EN RAPACES E CONSERVACIÓN DOS ALIMENTOS". milfhor Cristina conde.
11:00 Obradoiro COMIDAS RECICLADAS E REUTILIZADAS(CROQUETAS) RESTAURANTE PLAYA
12:00 Charla "AGRICULTURA ECOLOXICA". Bilurico. Raul Fdez Gonzalez. Licenciado en Ciencias 
Ambientales
12:30 Obradoiro AGRICULTURA ECOLOXICA Bilurico. Raul Fdez Gonzalez. Licenciado en Ciencias
Ambientales

MÉRCORES 5 DE XUÑO Conferencia a todo o mundo

11:30 Conferencia "O CASTAÑO E A CASTAÑA EN GALICIA, OURO NO CHAN". IGP Castaña de Galicia.
Manuel Lopez
12:15 Conferencia "OS ALIMENTOS Pensa.Aliméntate.Aforra".  Milfhor. Luz Conde
13:00 Conferencia "AS AGRICULTURA ECOLOXICA. FUNDAMENTOS E CARACTERISTICAS." Xusto Veloso. 
Agricultor, vidicultor, biologo


A CONCELLEIRA DE EDUCACIÓN ANA GARRIDO ASISTIRA O 5 DE XUÑO AS CONFERENCIAS AS 11;30