martes, 26 de noviembre de 2013

MELES: Tres años después. Seguimiento del Paso de Fauna d...

MELES: Tres años después. Seguimiento del Paso de Fauna d...: Ya han pasado tres años desde la señalización del paso de fauna de la N-340 a su paso por Rambla Celada en Alhama de Murcia. Ésta consistí...

SEMANA DO RECICLAXE/ Centros Educativos

Data inicio: 25/11/2013     Data fin: 10/12/2013
Descrición
Abordará os temas de reciclaxe amarelo, azul, verde, compost e os puntos limpos
Dividirase en dúas sesións, unha teórica e outra práctica.
A parte teórica terá unha duración de 1.00h.

Obxectivos
Sensibilizar a todos os nenos e nenas dos problemas ambientais.
Fortalecer o seu compromiso ante eles, a partir do uso racional do papel e a súa adecuada xestión (clasificación e reciclaxe) .
Acordar pautas adecuadas de clasificación, descarte e provisión do papel de desfeito, para reciclar.

Contidos
1. Presentación de vídeo.
2. Funcionamento dos proxectos.
3.Información medioambiental (a grandes trazos) en torno á reciclaxe de residuos especialmente do papel (datos xerais e estadísticos, como funciona a reciclaxe, responsabilidades, etc.)
4. Uso, clasificación e descarte de papel. “Cultura das ERRES”; en que medida cada un poderá aplicala. Estratexias para reducir o consumo de papel, reutilizalo e en última instancia, clasificalo adecuadamente para reciclar.
5. Pautas para a clasificación doutros residuos.

A parte práctica terá unha duración de 90 minutos

Obxectivos
Xerar experiencias creativas que motiven o desenvolvemento de boas prácticas ambientais.
Comprender as etapas do proceso de reciclaxe de papel.
Contidos
1. Ciclo de vida do papel. Proxección de vídeo sobre reciclaxe do papel a nivel industrial.
2. Reciclaxe artesanal do papel.

Centros
Luns 25 de novembro as 10:15 Colegio de Practicas, 25 alumnos de 4 de primaria y vuelta al centro a las 11:30
Mercores 27 de novembro as 10:15 Colegio de Practicas, 25 alumnos de 4 de primaria y vuelta al centro a las 11:30
Venres 29 de novembro as 10:15 Colegio de Practicas, 25 alumnos de 4 de primaria y vuelta al centro a las 11:30
Xoves 5 de decembro as 10:15 Centro de educación especial o Pino  16 alumnos  y vuelta al centro a las 11:30
Mercores 10 de decembro as 10:16 de colegio Luis Acuña 17 alumnos de 6 de primaria y vuelta al centro a las 11:30

Destinatarios/as: Alumnado de Primaria ESO,e Bacharelato
Lugar de realización Aula da Natureza do río Miño. Paseo fluvial de Oira s/n
Periodización 25 de  novembro ao 10 de decembro do 2013
Horario: de 10:00 a 13:00 
Duración: 90 min.
Grupos: non superiores a 25
Coordinador: Luis Herminio Amigo Estrada (988510781 /  aulanatureza@ourense.es 

APREDENDE A FACER OS TEUS XOGUETES (EP, ) VACACIÓNS DE NADAL.

Descrición
Actividade na que se pretende reutilizar todo tipo de materiais para facer xoguetes.
Reciclaranse e faranse xoguetes con cousas para tirar.
Obxetivos
Coñecer as tres R: Reciclar, Reutilizar e Reducir.
Insistir sobre a importancia da redución de residuos (envases), Reutilización e Reciclaxe cando sexa posible dos residuos e tamén coñecer as fases da reciclaxe resaltando a importancia da separación en orixe.
Concienciar aos nenos e a os pais das vantaxes que ten a reciclaxe no medio ambiente.
Buscar outro uso para as cousas que non utilizamos.
Estimular os rapaces para que desenvolvan a súa imaxinación artística.

Destinatarios/as
alumnos e alumnas de EP
Grupos: Non superiores a 20 persoas
Periodización 23, 26 e 27 de decembro de 2013 e 2, 3 e 7 de xaneiro de 2014
Horario: de 10:00 a 13:00h ou de 16:00 a 19:00h
Vacacións de Nadal

Lugar de realización Aula da Natureza do río Miño
Achegas da Concellería de Educación:  material e persoal
Coordinador: Luis Herminio Amigo Estrada(988510781 aulanatureza@ourense.es)Inscrición do 1 ao 20 de decembro: Tasa 10 euros
Aula da natureza do río Miño. Paseo fluvial de Oira S/n. Tel. 988510781
Non  se admitirán ingresos bancarios sen a inscrición previa na Aula da natureza.
Ingreso no número de conta de novacaixagalacia 2080 5251 40 3111391114
Concepto:aula da natureza. Obradoiro de nadal

Nota: Permitirase ós medios de comunicación o acceso ás actividades organizadas por esta Concellería para a súa posterior difusión (prensa, programación das actividades, calendarios, carteis, dípticos,etc...)

o monte ten futuro