lunes, 23 de febrero de 2015

Actividades en el huerto del Aula da natureza do río Miño

Actividad
Creación de un espantapájaros

24 de febrero de 2015
Hora 16:00 a 18:00
Lugar Aula da natureza do río Miño
Entrada libre
Contacto: Luis Herminio Amigo Estrada, coordinador da Aula da natureza do río Miño
Telefeno 988510781
Correo electrónico aulanatureza@ourense.es
Colabora Cegase
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Actividad
Construcción de invernadero de botellas de plástico (reutilización)

25 de febrero de 2015
Hora 16:00 a 18:00
Lugar Aula da natureza do río Miño
Entrada libre
Contacto: Luis Herminio Amigo Estrada, coordinador da Aula da natureza do río Miño
Telefeno 988510781
Correo electrónico aulanatureza@ourense.es
Colabora Milfhor

2 dia de poda

CURSO DE GPS

Curso de Uso e Manexo de GPS

DESCRICIÓN

Curso teórico-práctico sobre o GPS. Unha ferramenta fundamental nos novos tempos tanto para usos profesionais como recreativos. Aprenderás a sacarlle moito partido ao teu dispositivo GPS e poderás realizar rutas en bicicleta, a pé, etc con total seguridade.

CONTIDO

1. Cartografía e interpretación de mapas topográficos.
2. Terminología: track, waypoints, ruta etc
3. Tipos e modelos de gps
4. Cargar un track, ruta ou coordenadas.
5. Programas útiles e apps.
6. Actividades outdoor. Seguir un track, waypoints, co
ordenadas e geocaching.
7. Preguntas e dúbidas.

Día 14 de marzo de 2015
Hora 16:00 a 20:00 
Lugar Aula da natureza do rio Miño
Contacto: Luis Herminio Amigo Estrada, coordinador da Aula da natureza do río Miño
Telefeno 988510781
Correo electronico aulanatureza@ourense.es
Colabora Bilurico

Curso Fotografia

Curso orientado a persoas que queren iniciarse no mundo da fotografía e adquirir os coñecementos básicos para poder facer fotos de calidade. Trátanse temas como o manexo da cámara (obturador /diafragma) a exposición, o enfoque e o encadre.

Temario

Cámara/Tecnoloxía. Coñecementos técnicos imprescindibles e de uso constante na práctica profesional: natureza da luz, as distintas partes dunha cámara, materiais sensibles, ópticas, sensor de imaxe. Así se obterá os coñecementos e habilidades precisos para desenvolverse correctamente e facer bo uso da máquina digital.

Iluminación. Esta asignatura aborda o comportamento da luz desde un punto de vista práctico e sen esquecer a vertente estética e expresiva.

Composición. O alumno aprenderá a compoñer e a encadrar, elementos de uso constante na realización de calquera fotografía. A regra dos catro terzos, composicións panorámicas, etc.

Prácticas. Realizaranse prácticas durante o curso en varias ocasións, para poder aplicar todo o mencionado nas clases.

Día 7 de marzo de 2015
Hora 10:00 a 14:00 
Lugar Aula da natureza do rio Miño
Contacto: Luis Herminio Amigo Estrada, coordinador da Aula da natureza do río Miño
Telefeno 988510781 , correo electronico aulanatureza@ourense.es
Colabora Bilurico

23/02/15 "TI RECICLAS, OURENSE GAÑA" ao Couto


Curso de rastreo